Rongcheng District People's Government of Jieyang City

关于赖建贤等同志的免职通知

    经黄礼惺主任提请,20191213日揭阳市榕城区第六届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过,免去

    赖建贤同志的揭阳市榕城区监察委员会委员职务;

    林晓敏同志的揭阳市榕城区监察委员会委员职务。

相关附件: