Rongcheng District People's Government of Jieyang City

关于2020年揭阳华侨中学公开招聘教师现场确认及面试有关事项的通知

1.png2.png3.png4.png


2020年揭阳华侨中学公开招聘教师应聘人员健康信息申报卡.doc

现场确认须提交材料清单.doc


相关附件: