Rongcheng District People's Government of Jieyang City

防溺水!为孩子接力,请转发!

       我倡议,我接力。当您经过水库、池塘、河流等危险水域时,看到有孩子在水边,请您停下脚步劝说孩子离开,您的这一善举或许在无形中救了孩子的性命、挽救某个家庭的幸福!防溺水从你我身边的一点一滴做起!

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg相关附件: